Główna Księgowa

Centrum Motoryzacyjne Auto Plus Sp. z o. o.
ul. Potokowa 15AC Gdańsk
tel. 58 777 00 00

Miejsce pracy:
Gdańsk, ul. Potokowa 15AC

Obowiązki

 • prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • tworzenie, wdrażanie, aktualizowanie oraz optymalizowanie procedur związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obszaru księgowego;
 • nadzór nad systemem księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz rozliczeń podatkowych;
 • przygotowywanie raportów i analiz finansowych na potrzeby Zarządu;
 • analiza procesów księgowych i organizacyjnych oraz inicjowanie działań w zakresie ich usprawniania;
 • bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych oraz przepływów pieniężnych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi (US, GUS, ZUS itp);
 • planowanie i nadzorowanie pracy działu księgowości i współpraca z innymi działami Spółki
 • kierowanie zespołem

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse,rachunkowość);
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Główny Księgowy/Główna Księgowa (warunek konieczny)
 • znajomość Polskiej Ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego;
 • umiejętność analitycznego myślenia i efektywnej organizacji swojej pracy pod presją czasu;
 • doskonała umiejętność organizacji i zarządzania czasem w kontekście ustalania i dotrzymywania terminów, kompetencje lidera;  
 • sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
 • gotowość do systematycznego poszerzania swojej wiedzy oraz dzielenia się nią

Oferujemy

 • umowę o pracę w firmie posiadającej wieloletnie doświadczenie na rynku;
 • niezbędne narzędzia pracy do wykonywania powierzonych obowiązków;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszeń zawierających CV wraz z listem motywacyjnym poprzez użycie przycisku Aplikuj.
Aplikuj
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez CM Auto PLUS Sp. z o. o. ul. Potokowa 15AC, 80-283 Gdańsk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).